Sponsortocht 2011

De 26e mei is het zover: de ronde van midden Nederland gaat van start! .De locaties liggen vast, de hotels zijn geboekt en de tocht is vastgelegd. Wij hebben er veel zin in! Maar waar het uiteindelijk om gaat is uw bijdrage voor ons sponsordoel!

Het rekeningnummer voor de bijdrage: 323044492 vfgn ovv sponsorbijdrage 2011
Het goede doel waar wij dit jaar aandacht voor vragen is de Dutch School, Een organisatie die onder andere de gynaecologisch oncologische zorg in Indonesie structureel verbeterd door scholing en uitrusting. Ons aandeel daarin is het bij elkaar fietsen van de opratiekamer instrumenten. Een uitgebreide uitleg van het sponsordoel hier

De tocht start 26 mei in Haarlem. vanaf Haarlem gaan we langs de kust via Zoetermeer naar IJsselstein en dan naar de heuvels van Nijmegen via de Utrechtse heuvelrug tot Berg en Dal. Deze etappe zal onderbroken worden voor een echte tijdrit. Vandaar weer door de achterhoek terug naar Amersfoort en de laatste etappe terug naar Haarlem. Dan zullen we ruim 500 km hebben afgelegd.

Op deze pagina wordt u tijdens de tocht op de hoogte gehouden van onze vorderingen.

Al fietsend hopen wij op uw bijdrage voor de Dutch School!

Het Doel

Het rekeningnummer voor de bijdrage: 323044492 vfgn  ovv sponsorbijdrage 2011

De Dutch School of Gynecologic Oncology and Pelvic Surgery verzorgt patiëntenzorggebonden onderwijs en opleiding in de gynaecologische oncologie en urogynaecologie in Indonesië en India, en financiert korte stages voor gynaecologen (6 maanden) en verpleegkundigen (3 maanden) in Nederland. Het doel is verbetering van de oncologische en urogynaecologische zorg voor de bevolking door meer van hun eigen mensen goed op te leiden. Basis van een betere behandeling is goede chirurgie.
Chirurgie is betaalbaar en dus haalbaar.
Het werk van de Dutch School wordt gefinancierd uit giften van particulieren en particuliere organisaties. Binnen de Dutch School werken momenteel gespecialiseerde gynaecologen van alle acht Universitair Medische Centra en vier perifere opleidingsklinieken geheel belangeloos samen om het programma van de Dutch School te realiseren. Het programma van de Dutch School is onderverdeeld in een aantal modules waarvoor financiering gezocht wordt.
 
“Fietsen voor de Dutch School in Sulawesi”.
Gynaecologische kanker is een groot probleem in de derde wereld. Het aantal nieuwe slachtoffers per jaar is ongeveer net zo groot als het aantal nieuwe patiënten met borstkanker. De consequenties van deze aandoeningen zijn groot. Doordat goede medische zorg schaars is, en de patiënten vaak pas laat hulp zoeken, is de sterfte hoog, met alle consequenties van dien. Gezinnen verliezen de, vaak nog jonge moeder met noodlottige gevolgen voor de kinderen die daardoor tot de kansarmsten in de samenleving gaan behoren. Ruim 1/3 van alle nieuwe gevallen van cervixcarcinoom in de wereld komt voor in Indonesië en India. In Indonesië is de incidentie van kanker 100-190/100 000. Van de vrouwen met kanker die in een overheidsziekenhuis worden behandeld heeft 23% een cervixcarcinoom.
Sulawesi, een eiland in Indonesië met een oppervlakte van 174 600 km2, ruim 4x zo groot als Nederland en met 15 miljoen inwoners, heeft twee door de overheid gefinancierde medische faculteiten: een in Makassar en een in Manado. Alleen in Makassar werkt momenteel een gynaecoloog-oncoloog. Oncologisch geschoold verpleegkundig personeel ontbreekt geheel. Voor één gynaecoloog-oncoloog is het onmogelijk alle mensen de hulp te geven die zij nodig hebben. Hierdoor sterven er jaarlijks vele vrouwen onnodig ten gevolge van een inadequate of niet uitgevoerde behandeling. Naast personeelstekort ontbreekt ook adequaat instrumentarium. De instrumenten op de operatiekamers zijn vaak meer dan 20 jaar oud en niet meer van deze tijd.
De Dutch School stelt zich tot doel om binnen 5 jaar voloende gynaecologen en verpleegkundigen in de oncologie te scholen voor de locaties Makassar en Manado, in samenwerking met de Indonesische vereniging voor gynaecologische oncologie. Daarnaast wil de Dutch School het instrumentarium voor gynaecologisch oncologische operaties grotendeels vervangen door nieuw instrumentarium dat in Indonesië aangeschaft gaat worden. Hierdoor wordt de behandelcapaciteit vergroot en ontstaat er infrastructuur om mensen op te leiden.
Details van het vijfjarenplan voor Sulawesi staan vermeld in de bijgevoegde module.
De opbrengst van de VFGN fietstocht zal primair gebruikt worden om het ok instrumentarium op orde te brengen. Hiermee is een bedrag gemoeid van ongeveer € 20.000.