De Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG) is een samenwerkingsverband van alle specialismen betrokken bij de behandeling van vrouwen met gynaecologische maligniteiten, te weten: gynaecologisch oncologen, medisch oncologen, radiotherapeut-oncologen en (gynaeco)pathologen, en tevens ondersteunende specialismen als de radiologie, statistici, epidemiologen en trial coördinatoren. De DGOG heeft als doel nationaal en internationaal (multicentrisch) klinisch onderzoek op het gebied van de gynaecologische oncologie te stimuleren.

Oprichting
De Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG) is opgericht in gezamenlijk overleg met de Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG/Pijler Oncologie van de NVOG), het Landelijk Platform Radiotherapie bij Gynaecologische Tumoren (LPRGT, sectie van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, NVRO) en de gynaecologisch georiënteerde medisch oncologen van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO).

Structuur
De DGOG bestaat uit een Bestuur en een Raad van Vertegenwoordigers. De raad is opgedeeld in drie kamers die ieder een vertegenwoordiging hebben vanuit het hele land.

U vindt de samenstelling van het bestuur en het Huishoudelijk Reglement van de DGOG in de rechter kolom.

Specifiek zoeken?