In opleiding komen

Informatie over de opleiding Obstetrie & Gynaecologie staat op de website van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Hier vindt u onder andere informatie over:

Aanmelden als AGIO bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) kan via het online formulier op de website van de KNMG. Aanmelding als AGIO is verplicht en moet gebeuren voor de opleiding begint.

Aanmelden als aspirantlid van de NVOG is eveneens verplicht en is mogelijk vanaf drie maanden voor het begin van de opleiding door het online aanmeldingsformulier in te vullen.

Na het met goed gevolg beëindigen van de opleiding moet registratie bij de RGS plaatsvinden.

Mail naar carolienkanne@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.

Specifiek zoeken?