NVOG Bureau

Het bureau van de NVOG is gevestigd op de vijfde verdieping van Domus Medica.

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200
3528 BL  UTRECHT

Postadres
Postbus 20075
3502 LB  UTRECHT

Algemene vragen
Tel: 088-1344700
E-mail: info@nvog.nl  
De NVOG kan geen medisch advies aan patiënten geven.
Wij adviseren u om contact op te nemen met uw huisarts of behandelend arts.

Persvoorlichting
Voor persvragen kunt u contact opnemen met onze communicatie adviseur Hanne Riekerk,
te bereiken op 06 41 62 47 50
E-mail: hanneriekerk@nvog.nl

Wie werken er bij de NVOG?


Ron van der Heijden 
Directeur

 

 

Sander Claessens
Senior financieel beleidsmedewerker
Aanwezig maandag tot en met vrijdag in de ochtend
administratie@nvog.nl
Werkzaamheden
Financiële administratie
SKMS-gelden

Fleur van Dalsen
Beleidsadviseur
Aanwezig op ma t/m do
Tel: 06-53 27 56 72
Fleurvandalsen@nvog.nl
Werkzaamheden
Beroepsbelangen Commissie (BBC)
Koepel Wetenschap
Koepel Gyn en Maatschappij

 

 

Liesbet Hekkers

Liesbet Hekkers
Beleidsondersteuner
Aanwezig op ma, di, do en vrijdagochtend
Tel.: 06-48 36 89 79
liesbethekkers@nvog.nl
Werkzaamheden
Commissie Accreditatie
Ledenadministratie
Ondersteuning kwaliteitsvisitaties
Seniorencommissie
Secretaresse beleidsadviseurs

                                                           

Carolien Kanne
Beleidsadviseur
Aanwezig op ma, di, do en vr
Tel.: 088-13 44 701
carolienkanne@nvog.nl
Werkzaamheden
Koepel Opleiding
Commissie Kwaliteitsvisitatie
Kennisspel Vraag van Vandaag

 

Marijke Moolenaar
Secretarieel Beleidsondersteuner
Aanwezig op ma-ochtend, di, wo-ochtend en do
Tel.: 06-51 70 17 37
marijkemoolenaar@nvog.nl
Werkzaamheden

Pijler Gynaecologie
Pijler VPG
Secretaresse beleidsadviseurs

Lisette Schuiling
Directiesecretaresse/bestuursondersteuner en bureaumedewerker kwaliteit

Aanwezig ma t/m do en vrijdag om de week
Tel.: 06-27 54 22 54
lisetteschuiling@nvog.nl
Werkzaamheden
ondersteuning Directeur NVOG, Bestuur NVOG (bestuurssecretariaat), beleidsadviseurs Kwaliteit en Werkgroep Klinische Verloskunde

 

                                                                           

 

Esther van Wissen
Senior beleidsadviseur

Aanwezig op ma, di, donderdagochtend en vr
Tel.: 06- 48 18 60 01
esthervanwissen@nvog.nl
Werkzaamheden
Koepel Kwaliteit

 

Naomi Reitsma
Bureaumedewerker Koepel Wetenschap
Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag tot 14.00 uur en vrijdag tot 14.00 uur.
tel.:
Naomireitsma@nvog.nl
Werkzaamheden:
Koepel Wetenschap, werkgroep kwaliteitscirkel

Hanne Riekerk
Communicatie adviseur
Aanwezig: maandag t/m donderdag
Tel: 06-41 62 47 50
hanneriekerk@nvog.nl

Commissie Gynaecongres, commissie Patiëntencommunicatie en NTOG (Tijdelijk pijler FMG)

 

Bureaumedewerker (vacature)

Werkzaamheden
(nog nader in te vullen