Beroepsbelangen Commissie (BBC)

De Beroepsbelangen Commissie (BBC) van de NVOG behartigt de maatschappelijke en financieel-economische belangen van de gynaecologen. Wij volgen de ontwikkelingen op deze gebieden en waar mogelijk beïnvloeden we deze ontwikkelingen.

Centrale positie
Binnen het organogram van de NVOG heeft de BBC een centrale positie. Er zijn ‘dwarsverbanden’ met het NVOG-bestuur, alle overige commissies en de werkgroepen. De laatste jaren hebben wij ons steeds meer ingezet op andere gebieden dan alleen ‘geldzaken.

Vraagbaak
Binnen de NVOG zijn wij een vraagbaak voor alle financiële en registratievraagstukken. De kwaliteitsdocumenten van de NVOG worden mede door ons beoordeeld om het belang van de gynaecoloog niet uit het oog te verliezen. Wij hebben een adviserende en uitvoerende functie.

In de rechter kolom staat een overzicht van de onderwerpen waar wij ons specifiek op richten. Mail naar bbc@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.

Specifiek zoeken?