Opleidingsvisitatie en erkenningen

In Nederland bieden acht academische centra de opleiding Obstetrie & Gynaecologie aan. Door periodieke opleidingsvisitaties wordt de regelgeving voor de opleiding uit het CCMS Kaderbesluit, het Specifiek Besluit Obstetrie en Gynaecologie en het Landelijk opleidingsplan BOEG getoetst. Per 1 juli 2023 komt voor BOEG het Landelijk opleidingsplan LOGO in de plaats.

Kijk voor meer informatie over (regionaal) visiteren zie op de webpagina Plenaire Visitatie Commissie. Mail naar carolienkanne@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.

Specifiek zoeken?