Missie en visie

Missie
De NVOG ondersteunt en verbindt gynaecologen in het leveren van de beste zorg aan iedere vrouw in elke levensfase. Wij streven naar voortdurende verbetering van deze zorg door de ontwikkeling en uitwisseling van (wetenschappelijke) kennis én door het verspreiden en beschikbaar stellen van deze informatie en kennis aan samenwerkingspartners en vrouwen in alle levensfasen.

Visie
‘In 2025 behoort de Nederlandse gynaecologische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste gynaecologische zorg ter wereld.’ Dat is het toekomstbeeld dat wij voor ogen hebben. Hoe we deze ambitie waar willen maken? Dat hebben we beschreven in ons visiedocument ‘Gynaecoloog 2025‘. Wil je het bestand downloaden gebruik dan deze pdf: ‘Gynaecoloog 2025’.
Aansluiten bij de behoefte van de unieke vrouw, netwerkgeneeskunde, betrokken zijn bij gezondheid en gedrag en voorop lopen in vernieuwing en implementatie zijn hierin belangrijke elementen. Maar we kunnen ons doel alleen samen, met collega’s en samenwerkingspartners, realiseren!

Dat de kwaliteit van zorg aan ontwikkelingen onderhevig is en hoe wij daarin samen stappen willen zetten, leest u in het visiedocument ‘Kwaliteit is samen leren’ (2021).

Visie op de opleiding
De specialist van de toekomst is de AIOS van nu. Het is dan ook belangrijk dat de opleiding goed inspeelt op alle veranderingen in de zorg, onze ambitie en wat dit vraagt van specialisten. De Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie (VAGO) heeft samen met een denktank haar ideeën en ambities voor de toekomst beschreven in het visiedocument ‘Gynaecoloog 2025 – De Opleiding’. Je kunt het bestand ook downloaden door deze pdf te gebruiken: ‘Gynaecoloog 2025 – De Opleiding‘.
Hierin staan concrete agendapunten om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen en vooruit te brengen, maar vooral ook om proactief in te spelen op de veranderingen die ons te wachten staan.