Kwaliteitscirkel

Binnen de NVOG wordt in de werkgroep Kwaliteitscirkel de verbindende schakel tussen de vier pijlers (specialismen), de Koepel Wetenschap en de Koepel Kwaliteit gemaakt. De werkgroep Kwaliteitscirkel bestaat uit afgevaardigden vanuit het NVOG-bestuur, de Koepel Kwaliteit, Koepel Wetenschap, het Trialbureau van Zorgevaluatie Nederland en de vier NVOG-pijlers. 

In de werkgroep Kwaliteitscirkel komen diverse onderdelen aan de orde, zoals advisering van kennishiaten, richtlijnontwikkeling, validatie, implementatie en evaluatie van kwaliteitsinstrumenten. Het ronden van de kwaliteitscyclus is hiermee geborgd door de kwaliteitszorg systematisch en continu te verbeteren. De werkgroep Kwaliteitscirkel vergadert 7 keer per jaar. 

NVOG-Consortium
Het NVOG-Consortium staat onder verantwoordelijkheid van de werkgroep Kwaliteitscirkel. Het NVOG-consortium bestaat uit een landelijk netwerk van lokale onderzoekers (gynaecologen) en reseachmedewerkers, georganiseerd in een geografische structuur van negen clusters. Tot enkele jaren geleden was er een NVOG-Consortiumbestuur. Het NVOG-bestuur heeft in 2019 besloten de verantwoordelijkheid voor het NVOG-consortium bij de werkgroep Kwaliteitscirkel te leggen. Het NVOG-Consortiumbestuur is daardoor opgeheven.

Het Trialbureau, dat studies ondersteunt die binnen het NVOG-Consortium lopen, is geen onderdeel van het NVOG-Consortium. Wel onderhoudt het Trialbureau het landelijk netwerk (NVOG-Consortium) door middel van onder andere nieuwsbrieven, overlegstructuren en kwaliteitsbeleid.  

Verandering
Het NVOG Consortium wordt bij de uitvoering van NVOG-zorgevaluaties al jaren ondersteund door Trialbureau Zorgevaluatie Nederland. Deze samenwerking gaat veranderen.

Documenten
Onderstaande documenten geven nader inzicht in onder andere de taken en verantwoordelijkheden van de werkgroep Kwaliteitscirkel:
 

Mail naar fleurvandalsen@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen aan de werkgroep Kwaliteitscirkel.

Specifiek zoeken?