Procedure instellen nieuwe werkgroep of commissie

Wilt u een nieuwe commissie of werkgroep instellen? Overleg dan eerst met de betreffende koepel- of pijlervoorzitter.
De voorzitter kan een aanvraag indienen bij het bestuur door middel van een oplegger.

Lees de hele procedure voor het instellen van een commissie of werkgroep.

Specifiek zoeken?