Zorgevaluatie

Artsen, patiënten en zorgverzekeraars werken iedere dag samen om iedereen de best mogelijke zorg te geven. Vaak is nog niet bekend wat de beste zorg is. Dat zoeken we uit via zorgevaluatie. Welke behandelingen werken wel, niet of beter? Hoe wordt iemand zo snel mogelijk beter met zo min mogelijk bijwerkingen? Als twee behandelingen even goed zijn, kijken we ook naar de kosten. En als de uitkomsten uit zorgevaluatie bekend zijn, zorgen we ervoor dat deze kennis ook echt bij de patiënt en de arts terechtkomt, zodat zij samen kunnen beslissen wat voor deze patiënt de beste zorg is. De website van Zorgevaluatie Nederland geeft meer informatie, waaronder de lopende zorgevaluaties.

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)
Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruikt (ZE&GG) is een gezamenlijk initiatief van alle betrokken partijen in de medisch specialistische zorg (patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid). Uit een analyse die ZonMw op verzoek van ZE&GG heeft gedaan, blijkt dat slechts 23% van de lopende zorgevaluaties binnen de geplande tijd is afgerond. De doelstelling van alle betrokken partijen is om dit te verhogen naar 90% afgeronde studies binnen de geplande tijd. Om versnelling mogelijk te maken, is een overzicht gemaakt van de lopende zorgevaluaties en hoe het gaat met het includeren (= deelnemen) van patiënten per zorgevaluatie.

Inclusiemonitor
Daarnaast heeft het programma ZE&GG de Inclusiemonitor gemaakt. De Inclusiemonitor maakt inzichtelijk welke zorgevaluaties er lopen, welke zorgaanbieders participeren, hoeveel patiënten deelnemen (geïncludeerd zijn) en hoe het verloop van het aantal deelnemende patiënten (inclusies) over de tijd is. Ook biedt de Inclusiemonitor de mogelijkheid om zorgaanbieders te vergelijken en biedt het inzicht in de inclusies van zorgevaluaties binnen een bepaald specialisme. De Inclusiemonitor is daarom handig voor verschillende doelgroepen als middel om de deelname van patiënten aan zorgevaluaties te stimuleren.

NVOG-Consortium
Het NVOG-Consortium bestaat uit een landelijk netwerk van lokale onderzoekers (gynaecologen) en researchmedewerkers, georganiseerd in een geografische structuur van negen clusters. Het NVOG-Consortium staat onder verantwoordelijkheid van de werkgroep Kwaliteitscirkel. De werkgroep Kwaliteitscirkel geeft meer informatie over zorgevaluatie binnen de NVOG.

Subsidie
De meeste zorgevaluatieonderzoeken worden door ZonMw gefinancierd, via het programma DoelmatigheidsOnderzoek en het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren verschillende stimuleringsgelden vrijgemaakt voor zorgevaluatie, onder andere door Zorgverzekeraars Nederland. Het ministerie van VWS heeft voor de periode van het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor Zorgevaluatie en Gepast Gebruik.

Procedureboek
Het NVOG procedureboek is een handig naslagwerk voor informatie over de procedures van de NVOG. Bijvoorbeeld de procedure van Kennisagenda naar studievoorstel (par. 2.1), van studievoorstel naar gedragen subsidieaanvraag (par. 2.3) en van subsidie naar afgeronde studie. In het procedureboek is daarnaast ook te vinden welke voorwaarden de NVOG stelt aan het samenstellen van een projectgroep (par 2.2) en worden tijdslijnen van de procedures gegeven (par. 2.4).

Mail naar wetenschap@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.

Specifiek zoeken?