Oncologie

Gynaecologisch tumoren
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 4.500 vrouwen de diagnose ‘gynaecologische tumor’. Endometriumcarcinoom komt het meeste voor met een incidentie van ca. 2.000 patiënten per jaar (p.p.j.), gevolgd door ovariumcarcinoom (ca. 1.300 p.p.j,), cervixcarcinoom (ca. 750 p.p.j.) en vulvacarcinoom (ca. 400 p.p.j.). Daarnaast is er nog een aantal zeldzame tumoren, zoals trofoblastziekten en sarcomen van de baarmoeder.

Organisatie van zorg
Nederland is opgedeeld in 8 gynaecologisch oncologische regio’s. De zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker is rondom een of meer samenwerkende gynaecologisch oncologische centra georganiseerd. Elke patiënt wordt in de regio besproken in een regionaal multidisciplinair overleg (MDO) met het gynaecologisch oncologisch centrum.

In de regio worden afspraken gemaakt over de diverse tumorsoorten. Voor cervixcarcinoom en vulvacarcinoom wordt de hoofdbehandeling in 1 van de 8 gynaecologische centra uitgevoerd. De behandeling van ovariumcarcinoom vindt in 19 ziekenhuizen in Nederland plaats en de behandeling van endometriumcarcinoom wordt in alle ziekenhuizen uitgevoerd.

En verder