De NVOG

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is sinds 1887 de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen, artsen in opleiding voor gynaecoloog en gepensioneerde gynaecologen. Wilt u meer weten over waar we voor staan? Kijk dan eens naar onze Missie en visie.

De organisatie van de NVOG bestaat naast een bestuur en bureau uit Koepels en Pijlers, met daaronder commissies, werkgroepen en Special Interest Groepen (SIG’s). De Beroepsbelangen Commissie (BBC) valt buiten de Koepels en Pijlers en behartigt de maatschappelijke en financieel-economische belangen van de gynaecologen. Klik hier voor het Organogram van de NVOG.

Statuten
In de statuten zijn de grondregels voor de NVOG vastgelegd. Zo vindt u hierin bijvoorbeeld de afspraken over de Algemene Ledenvergadering, het lidmaatschap, de contributie en de samenstelling van het bestuur. In de Algemene Ledenvergadering van 5 november 2020 zijn de meest recente Statuten aangenomen. Voor het huishoudelijk reglement klikt u hier.