Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers. Richtlijnen worden volgens een vastgestelde procedure modulair ontwikkeld. Richtlijn ontwikkeling geschiedt conform criteria FMS Medisch Specialistische Richtlijnen e.d.
Klik hier voor de versie die in het voorjaar 2023 is gepubliceerd.

Autorisatieprocedure
Klik hier voor de commentaar-, autorisatie-, bezwaarprocedure omtrent kwaliteitsdocumenten (richtlijn, leidraad, standpunt, kwaliteitsnorm), die in de ALV van 12-11-2015 is geaccordeerd.

In het project ‘Internationale richtlijnontwikkeling en patiëntenparticipatie in de obstetrie’, gefinancierd door Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS), zijn samen met de Duitse, Belgische en Engelse gynaecologenorganisaties de volgende documenten ontwikkeld:

In de landelijke Richtlijnendatabase zijn richtlijnen van alle wetenschappelijke verenigingen opgenomen. Een groot aantal NVOG-richtlijnen staat inmiddels in deze landelijke Richtlijnendatabase. Voor een aantal richtlijnen zijn we nog bezig deze te actualiseren en op te stellen conform de gestelde criteria van Richtlijn 2.0, zodat in de toekomst alle richtlijnen in de landelijke Richtlijnendatabase bij elkaar komen.

In de rechter kolom staat een overzicht van de richtlijnen gerubriceerd naar aandachtsgebied.