Kwaliteitsvisitatie

De kwaliteitsvisitatie is bedoeld om het kwaliteitsmanagement van gynaecologische praktijken te ondersteunen en stimuleren. Door een vijfjaarlijkse intercollegiale visitatie wordt de maatschap/vakgroep een spiegel voorgehouden van de eigen zorg voor kwaliteit. De uitkomst van de zorg en de aandacht voor het zorgproces zelf worden beoordeeld. Waar nodig worden aanbevelingen voor verbetering van de zorg geformuleerd.

De visitatie 
Een visitatiecommissie ad hoc voert de visitaties uit. Deze commissie bestaat uit minimaal twee en maximaal vier leden (bij een UMC) van de Commissie Visitatie, en een ambtelijk secretaris. Iedere vakgroep Obstetrie & Gynaecologie (ZBC, Algemeen ziekenhuis of UMC) wordt eens per vijf jaar verplicht gevisiteerd. Bij de visitatie en de voorbereiding moet de voltallige vakgroep aanwezig zijn en bijdragen, inclusief de chef de clinique en fellows.

De NVOG maakt sinds 2016 gebruik van de webbased visitatietool Exata. Dit systeem ondersteunt de te visiteren gynaecologen, de visiteurs en het NVOG-bureau bij de voorbereiding en uitvoering van de visitatie. Het systeem is gebruiksvriendelijk van opzet, altijd toegankelijk en geeft de gebruiker zicht op het proces van de visitatie.

Financiën
In de ALV van 16 november 2017 (ALV626) is besloten dat de kosten voor de kwaliteitsvisitatie worden gedifferentieerd naar vakgroepgrootte.
Onderscheid wordt gemaakt in:
– ZBC visitatie €4500,- (excl. BTW)
– Vakgroep gelijk of < 10 leden €6000,- (excl. BTW)
– Vakgroep > 10 leden €7500,- (excl. BTW)
– UMC visitatie €10.000,- (excl. BTW

Voorbereiding visitatie
Minimaal een half jaar voor de verlopen kwaliteitsvisitatie termijn plant de Commissie met u
een nieuwe datum voor de kwaliteitsvisitatie.
– Uiterlijk 16 weken voor de visitatie wordt door het bureau van de NVOG aan de betreffende vakgroepen en overige deelnemers aan de visitatie de instructie en toegang tot de internetapplicatie Exata gestuurd.
– Tenminste 16 weken voor de visitatie deelt het NVOG-bureau de namen van de visiteurs aan de vakgroep mede.
– Uiterlijk 8 weken voor de visitatie dient de vakgroep de visitatievragenlijsten middels de internetapplicatie ingevuld te hebben en te hebben voorzien van de benodigde
documentatie.

Contactpersoon NVOG
Liesbet Hekkers zal namens de NVOG de kwaliteitsvisitatie begeleiden. Zij zal de visitatie gaan uitzetten via Exata en is de contactpersoon namens de NVOG.
Zij is te bereiken op liesbethekkers@nvog.nl of tel.nr. 06-48 36 89 79

En verder

ZBC
Indien een ZBC gevisiteerd wil worden vriendelijk verzoek het aanvraag formulier in te vullen en te mailen naar liesbethekkers@nvog.nl

 

Specifiek zoeken?