Patiënteninformatie

Stichting Olijf is een netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker. Olijf is opgericht in 1986 door twee jonge vrouwen. Olijf biedt als netwerk steun en informatie aan vrouwen die gynaecologische kanker hebben (gehad) en hun naasten. Olijf wil op basis van ervaringsdeskundigheid bijdragen aan preventie en goede kwaliteit van zorg en leven. Olijf kent verschillende werkgroepen; Lotgenotencontact & voorlichting, redactie Olijfblad, communicatie en kwaliteit van zorg & belangenbehartiging.

Meer informatie over gynaecologische kanker en lopende trials is te vinden op de websites:

Patiënteninformatie

Specifiek zoeken?