Commissie Late Zwangerschapsafbreking Categorie 1 (LZA1)

De Commissie LZA 1 is opgericht per 1 januari 2024 en heeft als doel late zwangerschapsafbrekingen categorie 1 te beoordelen op zorgvuldigheid.

De Regeling late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen is per 1 februari 2024 aangepast. Volgens de oude regeling werden alle late zwangerschapsafbrekingen (categorie 1 en 2) beoordeeld door de Commissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen van het ministerie van VWS en werd het oordeel van de Commissie in alle gevallen voorgelegd aan het College van procureurs-generaal. Na evaluatie van de oude regeling is door VWS en de NVOG besloten om de beoordeling van late zwangerschapsafbrekingen categorie 1 weer over te laten aan de beroepsgroep en buiten de regeling te laten vallen.

Bij een late zwangerschapsafbreking categorie 1 gaat het om zwangerschapsafbrekingen na een zwangerschapsduur van 24 weken, waarbij redelijkerwijs verwacht mag worden dat de ongeborene niet in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven. Deze casus worden gemeld bij de Commissie LZA 1.

Bij een late zwangerschapsafbreking categorie 2 gaat het om zwangerschapsafbrekingen na een zwangerschapsduur van 24 weken, waarbij er bij de ongeborene sprake is van één of meer aandoeningen die tot ernstige en niet te herstellen functiestoornissen leidt of leiden of omdat voor de ongeborene naar redelijke verwachting een beperkte kans op overleven bestaat. Deze casus worden, net als voor 1 februari 2024, gemeld bij de commissie late zwangerschapsafbreking, levensbeëindiging pasgeboren en levensbeëindiging kinderen van 1 tot 12 jaar. Zie voor meer informatie https://www.lzalpkcommissie.nl/

Procedure
Indien een late zwangerschapsafbreking categorie 1 heeft plaatsgevonden dient de behandelend arts de casus binnen 6 maanden te melden bij de Commissie LZA 1. Dit kan door middel van een aanmeldformulier, klik op de link: Perined | Aanmeldformulier casus late zwangerschapsafbreking categorie 1 om direct dit formulier in te vullen. De arts (u) krijgt vervolgens een mail met een ID-nummer voor de casus en een handleiding waarmee alle benodigde gegevens veilig geüpload kunnen worden naar een beschermde map. Welke gegevens precies aangeleverd moeten worden, staat vermeld in het Meldingsformulier LZA1 NVOG maart 2024, deze staat ook onder het kopje relevante documenten. De Commissie zal de melding binnen 6 tot 8 weken beoordelen op zorgvuldigheid en het oordeel schriftelijk aan de melder terugkoppelen. Indien de Commissie oordeelt dat de late zwangerschapsafbreking zorgvuldig is uitgevoerd (volgens het protocol Medisch handelen late zwangerschapsafbreking onder het kopje relevante documenten) zal de Commissie de melding zelf afhandelen. Indien de Commissie oordeelt dat de late zwangerschapsafbreking niet zorgvuldig is uitgevoerd, zal de Commissie de casus melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

Commissieleden

  • G.T.R. Manten (Wendy), gynaecoloog-perinatoloog, Isala Zwolle (voorzitter)
  • A.B.C. Coumans (Audrey), gynaecoloog-perinatoloog, Maastricht UMC (plaatsvervangend voorzitter)
  • S. van der Hout (Sanne), ass. prof. Biomedische Ethiek, Universiteit Maastricht
  • W.G. van Tuijl (Minke), kinderarts-neonatoloog Amsterdam UMC
  • E. Roze (Elise) kinderarts-neonatoloog-kinderneuroloog, ErasmusMC
  • M.T.M. Franssen (Maureen), gynaecoloog-perinatoloog, UMCG
  • C.C.M.M. Lap, (Claar), gynaecoloog-perinatoloog, LUMC

Relevante documenten
Belangrijk: Protocol Medisch handelen bij late zwangerschapsafbrekingcategorie 1 is nog een conceptversie. Op korte termijn volgt de definitieve versie. Aan dit huidige concept kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij vragen kunt u een mail sturen naar kwaliteit@nvog.nl.