Registratie Commissie Obstetrie en Gynaecologie (RCO&G)

Missie
De Registratie Commissie Obstetrie en Gynaecologie (RCO&G) zet zich in voor betrouwbare vastlegging, uitwisseling, afleiding en spiegeling van digitale zorgdata en een zo laag mogelijke administratieve belasting van de gynaecoloog. Hierin is het primaire zorgproces leidend en leent vastgelegde data zich voor betrouwbare gegevensuitwisseling met netwerkpartners en doelmatige en betrouwbare afleiding voor secundair gebruik voor onder andere kwaliteitsspiegeling en financiële afhandeling.

Visie
De wereld van ICT in de zorg verandert snel. Evenals de organisatie van zorg en wat de patiënt van ons vraagt. Dit alles zet een verandering van perspectief op zorgdata in beweging. Het is niet de patiënt die even op bezoek komt bij de gynaecoloog, het is de gynaecoloog die even op bezoek komt in het leven van de patiënt.

Patiënten willen steeds meer regie op hun eigen zorgproces en vragen naast inzage in hun digitale dossier ook geïntegreerde dossiers van verschillende zorgverleners. Ook wordt data in het gesprek met de patiënt steeds belangrijker.

Zorg wordt in toenemende mate geleverd in netwerkzorg. Dat vraagt naast inhoudelijke samenwerking ook een digitale samenwerking. Daarmee gaat digitale gegevensuitwisseling steeds vaker over de grenzen van de eigen organisatie en het eigen softwaresysteem heen. Daarin schuilen zowel technische als juridische vraagstukken.

Landelijke ontwikkelingen (onder andere registratie bij de bron, eenheid van taal, verduurzamen kwaliteitsregistraties, MedMij, Wegiz, Babyconnect) vragen in meer of mindere mate actieve betrokkenheid van de NVOG om zorg te dragen voor betrouwbaarheid van data en het verlagen van de administratieve last van de gynaecoloog. Daarbij is het van belang om nauwe verbinding te houden met deze ontwikkelingen en waar mogelijk intern (o.a. pijlers, bestuur) en extern (onder andere de Federatie Medisch Specialisten, SKR, Platform Informatiebeleid-CMIO-netwerk, Dutch Hospital Data (DHD), Perined, Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Nederlandse Gynaecologische Registratie (NGR), Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)) kansen en knelpunten constructief te adresseren en op te pakken.

Binnen de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus van continue verbetering van gebruik van data in de zorg zal de RCO&G vasthouden aan de uitgangspunten betrouwbaarheid en vermindering van de administratieve last. De RCO&G ziet de weg vooruit in het maken van goede afspraken en in het aangaan van het gesprek binnen de commissie en daarbuiten. Inzicht en waarde ontstaan vaker in het gesprek dan achter de tekentafel.

Mail naar kwaliteit@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.

Revelante documenten