Commissie Accreditatie

De Commissie Accreditatie vervaardigt het beleid voor de accreditatie van na- en bijscholing. De commissie beoordeelt ook de na- en bijscholings-accreditatieaanvragen die via het GAIA-systeem (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie) worden ingediend.

Nota Accreditatie
Het Accreditatie Overleg (AO) is een overleg waarin alle wetenschappelijke verenigingen van erkende specialismen vertegenwoordigd zijn. Doel van dit overleg is harmonisatie en bevordering van de kwaliteit van de accreditatie. De AO-besluiten vormen de basis van de NVOG Nota Accreditatie.

Voor meer informatie zie ook Accreditatie bij- en nascholing.

Klik hier voor de NVOG nascholingsagenda.

Klik hier voor de nascholingsagenda van de PNS (Counseling Prenatale Screening)

Mail naar accreditatie@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.