Commissie Patiëntencommunicatie

De Commissie Patiëntencommunicatie van de NVOG zet zich in om betrouwbare en begrijpelijke informatie beschikbaar te maken voor alle vrouwen met gynaecologische en verloskundige vragen, klachten en problemen. Daarnaast zetten wij ons in om patiënten een stem te geven en al onze activiteiten goed te implementeren (onder andere binnen de NVOG).

Missie
Met de website deGynaecoloog.nl bieden we vrouwen hét platform met informatie over alle veelvoorkomende gynaecologische en verloskundige vragen. Kernwaarden hierbij zijn: de patiënt centraal, zoveel mogelijk evidence based, up to date, eerlijk (onafhankelijk, geen belangenconflicten, geen reclame etc) en begrijpelijk (toegankelijk voor mensen met verschillende gezondheidsvaardigheden).

Dit doen wij door:

  • ervoor te zorgen dat toegankelijke, betrouwbare, begrijpelijke en actuele informatie makkelijk beschikbaar en vindbaar is
  • ervoor te zorgen dat er middelen van goede kwaliteit beschikbaar zijn die de betrokkenheid van patiënten bevordert en het samen beslissen proces in de spreekkamer stimuleert
  • patiënten een stem te geven binnen de NVOG en hen actief te betrekken bij activiteiten die de NVOG ontplooit
  • de zorgverlener op te leiden en te begeleiden in het verbeteren van patiëntencommunicatie en -participatie, afgestemd op het niveau van de patiënt

Mail naar voorlichting@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.

Relevante documenten