Kwaliteitscirkel

Binnen de NVOG wordt in de werkgroep Kwaliteitscirkel de verbindende schakel tussen de vier pijlers (specialismen), de Koepel Wetenschap en de Koepel Kwaliteit gemaakt. De werkgroep Kwaliteitscirkel bestaat uit afgevaardigden vanuit het NVOG-bestuur, de Koepel Kwaliteit, Koepel Wetenschap, het Trialbureau van Zorgevaluatie Nederland en de vier NVOG-pijlers. 

In de werkgroep Kwaliteitscirkel komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals advisering van kennishiaten, richtlijnontwikkeling en validatie, implementatie en evaluatie van kwaliteitsinstrumenten. Het ronden van de kwaliteitscyclus is hiermee geborgd door de kwaliteitszorg systematisch en continu te verbeteren. Klik voor meer informatie over de werkgroep Kwaliteitscirkel.

Specifiek zoeken?