Colofon van het NTOG

Het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) is het officiële tijdschrift van de NVOG en wordt uitgegeven door GAW ontwerp+communicatie in Wageningen. Het NTOG verschijnt acht maal per jaar en bevat tenminste 48 pagina’s.

Redactie
J.W.M. Aarts, hoofdredacteur
S.M. Mourad, voorzitter deelredactie gynaecologie
F. Vernooij, rubrieksredacteur Ob Gyn
R. van de Laar, rubrieksredacteur Ob Gyn
M. Bensink, namens VAGO
N.E. Simons, rubrieksredacteur UNO
M.A. Lugthart, rubrieksredacteur UNO
A.A. de Ruigh, rubrieksredacteur Richtlijn in perspectief
A.W. Kastelein, rubrieksredacteur Richtlijn in perspectief
J. Lind, rubrieksredacteur Gynfeud
M.J. Janssen, illustrator

Leden deelredacties
N.O. Alers, gynaecoloog
O.W.H. van der Heijden, perinatoloog
F. Hinten, aios gynacologische oncologie
C.H.J.R. Jansen, aios gynaecologie
R.L.M. Kurstjens, aios voortplantingsgeneeskunde
L.L. van Loendersloot, voortplantingsgeneeskundige
M.H. Mochtar, voortplantingsgeneeskundige
A.M. van Oers-Zandvliet, aios voortplantingsgeneeskundige
B.B. van Rijn, perinatoloog
W.A. Spaans, (uro)gynaecoloog
J.C. Kortekaas, gynaecoloog
R.P. Bosgraaf, gynaecoloog
F. Heida, gynaecoloog

Eindredacteur
Ria Dubbeldam

Uitgever & redactiesecretariaat
GAW ontwerp+communicatie
Generaal Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen
Ans Brom (bureauredacteur)
Hans Dijkstra (uitgever)
t 0317-425880
e ntog@gaw.nl 
i  www.gaw.nl

Oplage en verschijning
1950 exemplaren 8 x per jaar.

Advertenties
Brickx, Kranenburgweg 144, 2583 ER Den Haag
Eelco Jan Velema
m  06-4629 1428
t  070-3228437
i  www.brickx.nl 
e  eelcojan@brickx.nl

Specifiek zoeken?