Bestuur van de NVOG

Het bestuur van de NVOG vertegenwoordigt en bestuurt de vereniging. Over de verschillende beleidsonderwerpen laat het bestuur zich adviseren door de koepels en de pijlers van de vereniging, met de onderliggende commissies, werkgroepen en Special Interest Groepen (SIG’s). Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Het NVOG bestuur is te bereiken via e-mail: bestuurssecretariaat@nvog.nl

Samenstelling bestuur

Prof. dr. Christianne de Groot
Voorzitter
christiannedegroot@nvog.nl

Dr. Harm de Haan
Vice-voorzitter
harmdehaan@nvog.nl

Dr. Wouter Meijer
Secretaris
woutermeijer@nvog.nl

Dr. Jolise Muyden-Martens
Penningmeester
jolisemartens@nvog.nl

Drs. Veronique Serrarens-Janssen
Lid
veroniqueserrarens@nvog.nl

Hanneke Feitsma
Lid
hannekefeitsma@nvog.nl

Milou Bensink
Lid namens de VAGO
MilouBensink@nvog.nl

Directeur
ronvanderheijden@nvog.nl

Lisette Schuiling
Directiesecretaresse/bestuursondersteuner
bestuurssecretariaat@nvog.nl