Bestuur van de NVOG

Het bestuur van de NVOG vertegenwoordigt en bestuurt de vereniging. Over de verschillende beleidsonderwerpen laat het bestuur zich adviseren door de koepels en de pijlers van de vereniging, met de onderliggende commissies, werkgroepen en Special Interest Groepen (SIG’s). Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Het NVOG bestuur is te bereiken op het e-mail adres bestuurssecretariaat@nvog.nl

Samenstelling bestuur

Prof. dr. Christianne de Groot
Voorzitter

Dr. Harm de Haan
Vice-voorzitter

Dr. Wouter Meijer
Secretaris

Dr. Jolise Muyden-Martens
Penningmeester

Drs. Veronique Serrarens-Janssen
Lid

 

 

 

Lid (vacature)

Drs. Joost Nieuwstad
Lid namens de VAGO

Muriël Poels
Bestuursondersteuner

 

Directeur (vacant)