Dutch Gynaecological Oncology Audit (DGOA)

De Dutch Gynaecological Oncology Audit (DGOA) richt zich op de behandeling van vier typen gynaecologische tumoren, te weten het ovarium-, cervix-, corpus uteri- en vulvacarcinoom. De registratie is officieel in 2014 van start gegaan. Voor deelnemende centra worden hun eigen resultaten afgezet tegen het landelijk gemiddelde, o.a. vertaald in kwaliteitsindicatoren. Zo worden de behandelaars geattendeerd op eventuele verbeterpunten. Deze registratie is geïnitieerd door de landelijke multidisciplinaire Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG). Behalve inhoudsdeskundigen (gynaecoloog-oncologen, radiotherapeut-oncologen, en internist-oncologen) zijn ook vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging Olijf betrokken. DGOA wordt methodologisch ondersteund door experts van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).

Bestuur
Willemien van Driel (voorzitter)
Jan Willem Mens (penningmeester)
Arnold Kruse

Leden
Refika Yigit (gynaecoloog-oncoloog)
Mirjam Engelen (gynaecoloog)
Tanja Stam (radiotherapeut)
Linda Nooij (gynaecologisch-oncoloog)
Maaike van der Aa (IKNL)
Josee Diepstraaten (Olijf)
Arlette van der Kolk (Olijf)
Marc Algera (
Arts-onderzoeker)

Huishoudelijk reglement DGOA

Tijdslijnen aanleveren data DGOA 2022

De DGOA-registratie en het berekenen van de indicatoren kent een jaarcyclus. Om ervoor te zorgen dat alle data op het juiste moment aangeleverd zijn, is de cyclus van het aanleveren van de data in overleg met het IKNL als volgt vastgesteld:

Tijdlijn en acties voor valideren data vastgelegd door IKNL, diagnosejaar 2022

Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022
NKR gegevens beschikbaar voor validatie in Validatietool 7 juni 2022 11 oktober 2022 17 januari 2023 17 januari 2023
Ontvangst akkoord levering in Validatietool 21 juni 2022 25 oktober 2022 31 januari 2023 31 januari 2023
Levering NKR gegevens aan MRDM (t.b.v. DICA) 12 juli 2022 8 november 2022 14 februari 2023 14 februari 2023

 

Publicatie

Specifiek zoeken?