Over de VAGO

De Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie (VAGO) is de landelijke juniorvereniging voor alle artsen in opleiding (AIOS) tot gynaecoloog. De VAGO vertegenwoordigt ruim 400 AIOS Obstetrie & Gynaecologie. Ze speelt hierbij een actieve rol in het behartigen van de belangen van AIOS binnen de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), het Concilium en de opleidingsclusters.

De VAGO heeft vier eigen actieve werkgroepen (Toekomstbestendig opleiden, Innovatie en Duurzaamheid, Werk-privé balans en Netwerkgeneeskunde), waarbinnen enthousiaste AIOS meedenken over verdere ontwikkeling en verbetering van de opleiding tot gynaecoloog. Hierbij is het visiedocument De Gynaecoloog 2025 – de opleiding een leidraad, en worden jaarlijks doelstellingen en visies geformuleerd op de VAGO Visiedag.

Daarnaast zijn wij binnen Nederland aangesloten bij De Jonge Specialist (DJS) en in Europees verband bij de ENTOG, the European Network of Trainees in Obstetrics & Gynecology.

We willen het aanspreekpunt zijn en meedenken bij veranderingen binnen de opleiding tot gynaecoloog, vragen over persoonlijke conflicten en landelijke initiatieven voor en door AIOS.

Een deel van onze leden is daarnaast actief binnen de NVOG-commissies en werkgroepen. Vacatures hiervoor lopen via de VAGO.

Lidmaatschap VAGO

Bij het starten van je opleiding schrijf je je in als aspirant lid bij de NVOG, waarmee je automatisch lid van de VAGO wordt.
We bevelen je van harte aan om ook direct lid te worden van De Jonge Specialist (https://dejongespecialist.nl/lidmaatschap/).

Voor aspirant leden van de NVOG is een speciaal contributietarief, waarbij de contributie voor de VAGO inbegrepen is, ook een abonnement op het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) is inbegrepen bij dit tarief. Elke januari krijg je de factuur toegezonden. De contributie voor de NVOG en VAGO krijg je vergoed vanuit je opleidingskliniek.

Bestuur VAGO

Het VAGO-bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, en de acht clustervertegenwoordigers. De voorzitter heeft vanuit die hoedanigheid ook zitting in het bestuur van de NVOG.

Dagelijks Bestuur:

 • Voorzitter: Joost Nieuwstad
 • Secretaris: Koen de Geus
 • Penningmeester: Evelien Sandberg

Clustervertegenwoordigers:

 • Cluster Groningen: Florine Eggink
 • Cluster Nijmegen: Ilse Haverman
 • Cluster Maastricht: Carolien Vermeulen
 • Cluster Utrecht: Barbara Dalebout
 • Cluster Rotterdam: Raphael Rienstra
 • Cluster Leiden: Tobias Nijman
 • Cluster AMC: Miriam Braakhekke
 • Cluster VUmc: Dominique van Hattum