Over de VAGO

De Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie (VAGO) is de landelijke juniorvereniging voor alle artsen in opleiding (AIOS) tot gynaecoloog. Wij vertegenwoordigen de ruim 400 aios obstetrie & gynaecologie in Nederland. We spelen hierbij een actieve rol in het behartigen van de belangen van alle aios binnen de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), het Concilium en de acht opleidingsclusters. Daarnaast zijn wij als juniorvereniging aangesloten bij De Jonge Specialist, en in Europa bij de ENTOG, het European Network of Trainees in Obstetrics & Gynecology (zie externe relaties).

We willen het aanspreekpunt zijn en meedenken bij veranderingen binnen de opleiding tot gynaecoloog, vragen over persoonlijke conflicten en landelijke initiatieven voor en door aios.

Een deel van onze leden is daarnaast actief binnen de NVOG-commissies en werkgroepen. Vacatures hiervoor lopen via de VAGO.

Lidmaatschap VAGO
Bij het starten van je opleiding schrijf je je in als aspirant lid bij de NVOG, de Wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen. Na aanmelding word je automatisch lid van de VAGO en we bevelen je van harte aan om ook direct lid te worden van de Jonge Specialist.

Bestuur VAGO
Het VAGO-bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, en de zeven clustervertegenwoordigers. De voorzitter heeft vanuit die hoedanigheid ook zitting in het NVOG bestuur, en leden van het bestuur zijn nauw betrokken in de verschillende (opleidings)gremia’s van de NVOG.

Voorzitter Milou Bensink (Groningen)
Secretaris Koen de Geus (Amsterdam)
Penningmeester Manon Gijtenbeek (Leiden)
Clustervertegenwoordiger Amsterdam Vincent Wekker
Clustervertegenwoordiger Groningen Karlijn van Donkelaar
Clustervertegenwoordiger Leiden Noor Danhof
Clustervertegenwoordiger Maastricht Veronique Schiffer
Clustervertegenwoordiger Nijmegen Vreni Bron
Clustervertegenwoordiger Rotterdam Raphaël Rienstra
Clustervertegenwoordiger Utrecht Barbara Dalebout

 

Contactgegevens
vago@nvog.nl
Adres: p/a NVOG, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
KvK-nummer: 30171137