NVOG4Lifestyle

NVOG4Lifestyle is in 2022 het thema van de NVOG. Daar waar we sinds 2021 vanuit het thema Gynae Goes Green gezamenlijk en persoonlijk werken aan een duurzame omgeving, richten we ons nu ook op een duurzame leefstijl. We werken aan bewustwording, vergroten van kennis, gespreksvaardigheden, eigen leefstijl en informatie voor specifieke patiëntengroepen.

Tijdens de digitale Thema-ALV op 1 juni 2022 stond het veranderen van gedrag centraal. Vier sprekers gaven de aanwezigen take home messages mee (zie de rechter kolom). Daarnaast verzamelt de projectgroep gedurende het jaar een reeks ‘wistjedatjes’ op het gebied van lifestyle (zie rechter kolom). Deze kunnen helpen in ziekenhuizen, maar ook privé.

Projectgroep
De projectgroep bestaat uit: Clasien van der Houwen, Sam Schoenmakers, Martijn Oudijk, Floortje Vlemmix, Fatima Hammiche, Tobias Nijman en Eva van der Meij.

 

Specifiek zoeken?