Leden aanschrijven

Voor het versturen van berichten over cursussen, symposia en congressen kan door het Bureau van de NVOG een zogeheten massmail aan de NVOG-leden worden verzonden. De kosten hiervoor bedragen
€ 1 per NVOG-lid (excl. 21 % BTW). Mail naar info@nvog.nl voor meer informatie over het aantal leden.

NVOG-leden kunnen ook een massmail laten versturen. Daarvoor gelden andere tarieven. Klik hier voor de informatie op het besloten ledendeel.

U kunt een massmail uitsluitend laten versturen door vooraf het bedrag over te maken op NL70 INGB 0000 3120 70 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Ned. Ver. voor Obstetrie & Gynaecologie Utrecht, o.v.v. het massmailnummer (zie hieronder) en de juiste afzender.

massmailnummer 1: het totale NVOG ledenbestand
massmailnummer 2: alleen gewone leden
massmailnummer 3: alleen aspirant leden

De NVOG verstrekt geen factuur en geen e-mailadressen.

Na het invullen van dit formulier en het overmaken van het bedrag, kunt u een mail met de tekst en een eventuele bijlage sturen naar info@nvog.nl. De maximale grootte van een massmail inclusief bijlagen bedraagt maximaal 2 MB. Pop-ups, banners en dergelijke zijn niet toegestaan.

De inhoud van de massmails wordt door ons, zo nodig in samenspraak met de secretaris van het NVOG-bestuur beoordeeld. Om moverende redenen kan een massmail door hen worden geweigerd.

De massmails op deze manier verstuurd door het bureau zijn herkenbaar aan de afzender: infovanderden@nvog.nl.

Door onderstaand formulier in te vullen en het bijbehorende bedrag over te maken, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.