Koepel Opleiding

De Koepel Opleiding van de NVOG staat voor het opleidings- en onderwijscontinuüm dat leidt tot de beste zorg. Wij doen dit door de integratie van de Studie Geneeskunde, Opleiding Obstetrie en Gynaecologie, Vervolgopleidingen Obstetrie en Gynaecologie en Levenslang Leren en streven hierbij naar een continu verbeteringsproces.
Het uitgangspunt voor de missie van de Koepel Opleiding is het profiel van de gynaecoloog, zoals beschreven in het huidige Landelijk opleidingsplan BOEG en het Landelijk  opleidingsplan LOGO, dat per 1 juli 2023 officieel in werking zal treden. Ter ondersteuning van de implementatie van LOGO is de LOGO-website ontwikkeld.

De Koepel Opleiding en de onderliggende commissies, College en Plenaire Visitatie Commissie geven vorm aan het opleidings- en onderwijscontinuüm wat leidt naar dit profiel, en zij onderhouden dit profiel.

Organisatie van de Koepel Opleiding
Het dagelijks bestuur van de Koepel Opleiding bestaat uit een voorzitter namens PVC, vicevoorzitter PVC, voorzitter namens de Koepel Opleiding, secretaris Koepel Opleiding én PVC, afgevaardigde RGS, afgevaardigde uit het VAGO- én NVOG-bestuur en een ambtelijk secretaris NVOG.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van de opleiding op strategisch niveau, te weten beleidsontwikkeling en -evaluatie en de integratie van de onderliggende commissies. Zij onderhoudt de directe contacten met het NVOG-bestuur, andere koepels en pijlers en externe partijen.

Nieuwsbericht RGS – erkenning opleiding voor bepaalde tijd afgeschaft
Met ingang van 1 januari 2020 is het uitgangspunt van het Kaderbesluit CGS dat opleidingen ofwel worden erkend voor onbepaalde tijd, óf niet worden erkend.
Tot 1 januari 2025 geldt een overgangsregeling, die voorziet in een mogelijkheid om onder voorwaarden nog éénmalig een erkenning te verlenen voor bepaalde tijd.
Met ingang van 1 januari 2025 kan de RGS geen erkenning voor bepaalde tijd meer verlenen, zodat een opleiding en/of instelling ten minste moet voldoen aan de gestelde vereisten uit het Kaderbesluit CGS. In de uitvoering betreft dit met name het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitscyclus (PDCA) van zowel de opleidingen als de instellingen.

Voor het complete bericht verwijzen we naar de brief (25 november 2022).

 

Mail naar carolienkanne@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.