Wetenschapsprijzen

Louis Schellekens Trofee
De Wim Schellekens Stichting werd in 1994 opgericht ter nagedachtenis aan gynaecoloog dr. W.M.J. Schellekens. De stichting heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek binnen de NVOG te stimuleren. Ieder jaar wordt een geldprijs voor het beste proefschrift uitgereikt (de Louis Schellekens Trofee). De Wim Schellekens Stichting is de sponsor hiervan.

Prijs
De Louis Schellekens Trofee bestaat uit een geldbedrag van € 1.000. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het Gynaecongres.

Procedure
Ieder jaar komen twee (van de vier) NVOG-pijlers in aanmerking voor sponsoring door de Wim Schellekens Stichting. De wetenschapscommissie van de desbetreffende pijler nomineert drie proefschriften. De auteurs van die proefschriften geven een korte presentatie van hun werk op de pijlerdag van het Gynaecongres. Er worden twee winnaars gekozen (iedere pijler één). De winnaar wordt bepaald aan de hand van de score die de wetenschapscommissie heeft gegeven (50%) en de mening van de aanwezigen in de zaal, die na de presentaties kunnen stemmen (50%).

Wetenschaps- en innovatieprijs 2023
De Wetenschaps- en innovatieprijs is een beloning vanuit de Federatie Medisch Specialisten voor medisch specialisten die zich hebben onderscheiden met relevant en kwalitatief hoogstaand patiëntgebonden onderzoek vanuit wetenschappelijk en/of innovatie perspectief. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 en een beeldje (3D-geprinte DNA-helix op houten voetstuk).

Doel wetenschaps- en innovatieprijs
Doel van deze prijs is goed onderzoek door medisch specialisten en samenwerking in het onderzoeksveld te stimuleren, een belangrijke basis voor innovatie en verbetering van zorg. Daarnaast wil de Federatie met de prijs de rol van de medisch specialist als onderzoeker meer voor het voetlicht brengen. De uitreikingen genereren behoorlijk wat publiciteit voor de medisch specialist als onderzoeker, met name in de vakpers.

Opzet prijs
Bij de opzet van de wetenschaps- en innovatieprijs heeft de Raad W&I de intentie uitgesproken de prijs uit te willen reiken aan het beste onderzoek met afwisselend de focus ‘wetenschap’ en ‘innovatie’. Het onderscheid komt tot uiting in enkele van de vastgestelde criteria die bij de beoordeling worden gehanteerd. In 2023 wordt de prijs uitgereikt aan het beste ‘innovatieve’ onderzoek dat is gericht op de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en behandeling of op vernieuwing in de organisatie van zorg. Het moet aantoonbaar hebben geleid tot verbetering van een zorgproces. Het multidisciplinaire karakter kan hier ook de samenwerking met niet-medische disciplines zijn.

Aanpak en planning (concrete data volgen)

  • Raad W&I stelt jury W&I-prijs in: juni-augustus 2022
  • de Federatie verzendt/plaatst ‘oproep inzendingen W&I-prijs’: eind zomer 2022
  • Medisch specialisten dienen inzending in bij wv: 4e kwartaal 2022
  • Wv’en beoordelen, selecteren beste inzending en sturen deze naar de Federatie: 1e kwartaal 2023
  • Jury beoordeelt de inzendingen en nomineert de beste 3 inzendingen: 2e kwartaal 2023
  • Voorbereiding uitreiking: 2e kwartaal 2019
  • Uitreiking wetenschaps- en innovatieprijs: voor de zomer 2023

Specifiek zoeken?