Belangen behartigen 

De NVOG behartigt op verschillende manieren de beroepsbelangen van gynaecologen en gynaecologen in opleiding.  De uitvoering daarvan is ondergebracht bij de Beroepsbelangen Commissie (BBC).

Beroepsbelangen Commissie
De Beroepsbelangen Commmissie (BBC) houdt zich bezig met de organisatie en financiering van de zorg. Nieuwe afspraken en regels hebben vaak gevolgen voor de praktijkvoering van gynaecologen. Wij zijn de belangenbehartiger en gesprekspartner namens alle gynaecologen bij de totstandkoming van het Nederlandse zorgbeleid. Hiervoor hebben wij nauw contact met het NVOG-bestuur en met onder andere de beroepsbelangencommissies van andere verenigingen, de Federatie Medisch Specialisten, de NZa, het Zorginstituut Nederland (ZIN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het College Perinatale Zorg (CPZ) en de leveranciers van diverse data en analyses waarop de bekostiging (mede) wordt gebaseerd (o.a. Logex en DHD). 

Raad Beroepsbelangen
Het behartigen van de belangen van de NVOG-leden doen wij niet alleen. De NVOG is onderdeel van de Federatie Medisch Specialisten (Federatie), die wordt gevormd door 32 wetenschappelijke verenigingen. Binnen de Federatie zijn er vier raden waar de medisch specialisten van iedere wetenschappelijke vereniging zitting in hebben. De BBC valt onder de ‘Raad Beroepsbelangen’. De Raad Beroepsbelangen is als het ware de overkoepelende beroepsbelangencommissie van alle wetenschappelijke verenigingen samen. Zij maakt beleid ten behoeve van de positie, organisatie en financiering van alle medisch specialisten. Positionering, arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen, gezond en veilig werken, en registratie en declaratie zijn belangrijke speerpunten. 

Specifiek zoeken?