Over de NVOG

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen. De NVOG heeft als missie om de beste zorg aan iedere vrouw in elke levensfase te leveren.

Lees verder

Actueel

Meer actueel

COVID-19

Op deze pagina staat alle informatie over COVID-19 die betrekking heeft op de gynaecologische zorg. Onderstaande teksten worden frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. De tekst met de meest recente update staat bovenaan.

Lees meer

Gynae Goes Green

2021 is voor de NVOG het jaar van de duurzaamheid. De projectgroep Gynae Goes Green zal je dit jaar informeren over en ondersteunen bij duurzame veranderingen in ons vak, ons ziekenhuis en ook privé. Een van de vaste items dit jaar is een ‘Wist-je-datje’ op het gebied van duurzaamheid.

Lees verder

Kwaliteitscirkel

De NVOG loopt voorop in richtlijnontwikkeling, het uitvoeren van zorgevaluaties en heeft sinds 2016 ook een zogeheten Kennisagenda; allemaal onderdelen van de kwaliteitscirkel. Doel is de onderdelen van de kwaliteitscirkel beter en sneller op elkaar te laten aansluiten en de implementatie te bevorderen. Daar gaat het uiteindelijk om.

Lees verder

NTOG

Het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) is het officiële tijdschrift van de NVOG. De redactie wil de NVOG-leden en andere specialisten, werkzaam op het gebied van de gynaecologie, perinatologie en voortplantingsgeneeskunde, op de hoogte houden van ontwikkelingen op deze deelterreinen.

Lees verder