135 jaar NVOG

Heb je op zaterdag 17 september het gynaecologen cabaret gemist? Kom dan op woensdag 16 november 2022 naar het Gynaecongres. 11 Collega’s en 7 bandleden brengen je een fantastische, 5 kwartier durende voorstelling.

Lees verder

Actueel

Meer actueel

COVID-19

Op deze pagina staat alle informatie over COVID-19 die betrekking heeft op de gynaecologische zorg. De tekst met de meest recente update staat bovenaan.

Lees meer

NVOG4Lifestyle

Het themajaar Gynae Goes Green vervolgt de NVOG met een nieuw themajaar, namelijk NVOG4Lifestyle. Na het werken aan een duurzame omgeving, gaan we ons nu richten op een duurzame leefstijl; op bewustwording, vergroten van kennis, gespreksvaardigheden, eigen leefstijl en informatie voor specifieke patiëntengroepen.

Lees verder

Kwaliteitscirkel

De NVOG loopt voorop in richtlijnontwikkeling, het uitvoeren van zorgevaluaties en heeft sinds 2016 ook een zogeheten Kennisagenda; allemaal onderdelen van de kwaliteitscirkel. Doel is de onderdelen van de kwaliteitscirkel beter en sneller op elkaar te laten aansluiten en de implementatie te bevorderen. Daar gaat het uiteindelijk om.

Lees verder

NTOG

Het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) is het officiële tijdschrift van de NVOG. De redactie wil de NVOG-leden en andere specialisten, werkzaam op het gebied van de gynaecologie, perinatologie en voortplantingsgeneeskunde, op de hoogte houden van ontwikkelingen op deze deelterreinen.

Lees verder