Over de NVOG

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen. De NVOG heeft als missie om de beste kwaliteit van zorg te leveren voor vrouwen in alle levensfasen.

Lees verder

Actueel

Meer actueel

Kwaliteitscirkel

De NVOG loopt voorop in richtlijnontwikkeling, het uitvoeren van zorgevaluaties en heeft sinds 2016 ook een zogeheten Kennisagenda; allemaal onderdelen van de kwaliteitscirkel. Doel is de onderdelen van de kwaliteitscirkel beter en sneller op elkaar te laten aansluiten en de implementatie te bevorderen. Daar gaat het uiteindelijk om.

Lees verder

Organisatie

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen. De organisatie van de NVOG bestaat naast een bestuur en bureau uit zogeheten Koepels en Pijlers.

Lees verder

Kwaliteitsdocumenten

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) beschikt over een uitgebreide hoeveelheid kwaliteitsdocumenten. Dit zijn onder meer kwaliteitsnormen, richtlijnen, standpunten, modelprotocollen, enz. De definities van de verschillende documenten worden gegeven, als ook een lijst per type document.

Lees verder

NTOG

Het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) is het officiële tijdschrift van de NVOG. De redactie wil de NVOG-leden en andere specialisten, werkzaam op het gebied van de gynaecologie, perinatologie en voortplantingsgeneeskunde, op de hoogte houden van ontwikkelingen op deze deelterreinen.

Lees verder