Over de NVOG

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen. De NVOG heeft als missie om de beste kwaliteit van zorg te leveren voor vrouwen in alle levensfasen.

Lees verder

Actueel

Meer actueel

Over de VAGO

De Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie (VAGO) is de landelijke juniorvereniging voor alle artsen in opleiding (AIOS) tot gynaecoloog. De VAGO speelt hierbij een actieve rol in het behartigen van de belangen van AIOS binnen de NVOG, het Concilium en de acht opleidingsclusters.

Lees verder

Gynae Goes Green

2021 is voor de NVOG het jaar van de duurzaamheid. De projectgroep Gynae Goes Green zal je dit jaar informeren over en ondersteunen bij duurzame veranderingen in ons vak, ons ziekenhuis en ook privé. Een van de vaste items dit jaar is een ‘Wist-je-datje’ op het gebied van duurzaamheid.

Lees verder

Kwaliteitscirkel

De NVOG loopt voorop in richtlijnontwikkeling, het uitvoeren van zorgevaluaties en heeft sinds 2016 ook een zogeheten Kennisagenda; allemaal onderdelen van de kwaliteitscirkel. Doel is de onderdelen van de kwaliteitscirkel beter en sneller op elkaar te laten aansluiten en de implementatie te bevorderen. Daar gaat het uiteindelijk om.

Lees verder

NTOG

Het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) is het officiële tijdschrift van de NVOG. De redactie wil de NVOG-leden en andere specialisten, werkzaam op het gebied van de gynaecologie, perinatologie en voortplantingsgeneeskunde, op de hoogte houden van ontwikkelingen op deze deelterreinen.

Lees verder