Integrale geboortezorg

In 2016 is de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland. Met ‘integrale geboortezorg’ wordt het gehele traject van zorg bedoeld, vanaf de preconceptiefase tot en met de eerste 6 weken na de geboorte. In dit traject gaat het ook om de samenwerking met of de overdracht naar kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en huisarts, of op indicatie de overdracht of verwijzing naar andere zorgverleners, zoals de kinderarts. In dit hele traject staat de zorgvraag van de zwangere centraal, dat wil zeggen dat de zorg vraaggericht is in plaats van aanbodgericht.

College Perinatale Zorg
Partijen in de geboortezorg, te weten Bo Geboortezorg, KNOV, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de NVOG hebben gezamenlijk het College Perinatale Zorg (CPZ) opgericht. Hierin zetten wij ons gezamenlijk in voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte. Samen werken we aan de best mogelijke start voor elke zwangere, elk kind en elk gezin.

De afgelopen jaren heeft de NVOG zich ook hard gemaakt voor integrale bekostiging om de samenwerking in de geboortezorg te verstevigen. Inmiddels zijn 9 VSV’s (Verloskundig Samenwerkingsverband) overgestapt op een integrale geboortezorgorganisatie (IGO) en hebben zij met verzekeraars afspraken gemaakt over integrale bekostiging. Meer informatie over organisatie en bekostiging van integrale geboortezorg is terug te vinden op de website van het College Perinatale Zorg.

Adviezen
In 2020 heeft het RIVM in opdracht van het Ministerie van VWS haar rapport “Beter weten: een beter begin” uitgebracht met adviezen voor de verdere versterking van de integrale geboortezorg en integrale samenwerking, om de perinatale sterfte en morbiditeit verder terug te dringen.

Specifiek zoeken?