Lopende studies

De Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG) heeft als doel nationaal en internationaal (multicentrisch) klinisch onderzoek op het gebied van de gynaecologische oncologie te stimuleren. Hieronder volgt een overzicht van de lopende studies en een overzicht van de nog niet geopende studies.

Studies (nog niet geopend)

Studie   Contactpersoon Zkhs Inter-

Nationaal

NL PI Open voor

Accrual (NL)

RAINBO Endometrium Carien Creutzberg LUMC
Vulcanize Vulva Frederic Amant Ja

 

Bekijk ook het overzicht van de gesloten studies en het Effect van COVID-19 op klinische studies.

Lopende studies

Specifiek zoeken?