Samen beslissen: hoe dan?

Minstens een kwart van de patiënten vindt samen beslissen lastig en zorgverleners overschatten de mate waarin zij samen beslissen. Daarom is in september 2021 de campagne ‘Hallo dokter, hallo patiënt’ over samen beslissen gelanceerd. Ook de NVOG ondersteunt deze campagne.

Ondersteunende hulpmiddelen
Om het ‘Samen beslissen’-proces te vergemakkelijken zijn er hulpmiddelen ontwikkeld; denk hierbij aan keuze-/consultkaarten en keuzehulpen. Deze zijn terug te vinden op deGynaecoloog.nl.

Informatiefilms
Veel patiënten zijn visueel/auditief ingesteld en krijgen informatie beter binnen wanneer deze visueel/auditief wordt aangeboden. De combinatie visueel en auditief kan door middel van een animatiefilm. Bovendien zijn animatiefilms ook geschikt voor anderstaligen en patiënten met lage gezondheidsvaardigheden.
De projectgroep Animatiefilms ‘Samen beslissen’ is een initiatief van de NVOG Commissie Patiëntencommunicatie. Zij is in 2021 gestart met de ontwikkeling van animatiefilms. De animatiefilms zijn vertaald in het Engels en Arabisch ten behoeve van toegankelijkheid. Deze zijn terug te vinden op www.deGynaecoloog.nl.
De ‘Handleiding en disseminatie- en implementatieplan‘ is bedoeld om het werkproces van dit project toe te lichten en om ervaringen te delen met toekomstige projectgroepen die eenzelfde soort project willen starten. Het disseminatie- en implementatieplan is bedoeld om de verspreiding en het gebruik van de animatiefilms te bevorderen.

Disseminatie en implementatie keuzekaarten
Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) vond het project Disseminatie en implementatie keuzekaarten (voorheen consultkaarten) plaats. Daarover is in december 2022 het Eindrapport Disseminatie en implementatieporject keuzekaarten verschenen, met op bladzijde 54 en 55 onder andere een leeswijzer keuzekaart Eierstokcystes, een infographic voor zorgverleners en een handvat om de juiste strategie te bepalen voor het inzetten van de keuzekaart.

Trainingen over Samen beslissen
Samen beslissen vraagt om bepaalde vaardigheden. Daarom is het van belang om in de medisch-specialistische vervolgopleiding, maar ook daarna voldoende ruimte te bieden aan het ontwikkelen van die benodigde vaardigheden. Er zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld die daarbij kunnen helpen. Zowel in het werk als medisch specialist, als tijdens de opleiding. Eén van de tools is de e-learning ‘de kern van Samen beslissen‘ (kosteloos beschikbaar). Deze e-learning is bedoeld voor alle medisch specialisten, opleiders en AIOS die hun kennis over gespreksvoering en hun communicatieve vaardigheden in samen beslissen verder willen aanscherpen.
Bekijk in het overzicht Trainingen over samen beslissen de verschillende opleidingsmaterialen en ontdek welke hulpmiddelen beschikbaar zijn. Is een link in het overzicht niet meer beschikbaar of heeft u nog een andere training gevolgd die relevant is, laat het ons dan weten via voorlichting@nvog.nl. Dan kijken we of we deze kunnen toevoegen!

Tips en voorbeelden uit de praktijk
Hieronder geven we een aantal tips of voorbeelden uit de praktijk om het ‘Samen beslissen’-proces te vergemakkelijken: 

  • “Sommige veelgebruikte keuze-/consultkaarten (zoals hevig menstrueel bloedverlies, GBS in de zwangerschap), liggen bij ons geplastificeerd op elke spreekkamer, zodat je het er gemakkelijk bij kan pakken” – Krista Stibbe, Saxenburgh Medisch Centrum, Hardenberg.
  • “Wij kunnen alle folders, keuze-/consultkaarten, keuzehulpen en animatiefilms die op www.deGynaecoloog.nl staan via HIX digitaal in het zorgportaal van onze patiënten zetten, zodat zij dit thuis rustig door kunnen lezen of kunnen bekijken” –  Moniek Twisk, BovenIJ ziekenhuis.
  • “Ga voor duidelijke en begrijpelijke audiovisuele informatie in verschillende talen die zwangeren en hun naasten helpen beter te begrijpen wat er aan de hand is of gaat gebeuren, naar: www.deGynaecoloog.nl/informatiefilms” – Olchert Vels, Behandeling Begrepen BV.
  • PatiëntPlus ontwikkelde diverse keuzehulpen. Het doel van deze keuzehulpen is om patiënten te informeren over de verschillende behandelopties voor myomen en te ondersteunen bij het maken van een behandelkeuze die het best past bij de persoonlijke situatie van de patiënt. In een instructievideo leggen zij uit hoe u de keuzehulp goed toepast in de praktijk.

Heeft u ook een goede tip of voorbeeld? Deel die met ons door deze te mailen naar: voorlichting@nvog.nl  Uw collega’s zullen u dankbaar zijn!

Relevante documenten

Specifiek zoeken?