Kwaliteitsdocumenten

Wij hanteren een aantal type kwaliteitsdocumenten. Dit is conform de vastgestelde uniforme terminologie van kennisdocumenten op het gebied van kwaliteit, zoals in 2017 vastgesteld door de Raad Kwaliteit van de Federatie van Medisch Specialisten.

De definities van de verschillende documenten staan op pagina 22 en 23 van het Procedureboek Kwaliteitscirkel. Informatie over de ontwikkeling, commentaar- en autorisatieprocedure voor kwaliteitsdocumenten staat op pagina 30 en 31 van het Procedureboek Kwaliteitscirkel.

In de rechter kolom staat een overzicht van de kwaliteitsdocumenten.