Aanmelden casus maternale sterfte

Een geval van maternale sterfte kan op twee manieren worden gemeld:

  1. via de NethOSS registratie (voorkeur)
    Elke vakgroep gynaecologie in Nederland heeft een NethOSS-contactpersoon. Gegevens worden via een beveiligde omgeving ge-upload naar de beveiligde schijf van Perined. De NethOSS-contactpersoon ontvangt na melding binnen enkele dagen een verzoek om aanvullende elektronische informatie. Voor vragen over melden kunt u mailen naar: info@nethoss-perined.nl
  2. schriftelijk via het NVOG-bureau
    NVOG-leden kunnen een maternale sterfte ook melden door in te loggen in het besloten ledengedeelte en dit formulier in te vullen.