Fellowship en subspecialisatie

Fellowships
Fellowships zijn gedefinieerd als vervolgopleidingen binnen een subspecialisme, na het afronden van de specialisatie tot gynaecoloog, gericht op verdieping en verbreding binnen dat subspecialisme. Fellowships dragen bij aan de rol van gynaecoloog door focus en verdieping in een deelgebied van het vak te leggen. Hiermee wordt de ontwikkeling van het vakgebied in wetenschappelijke, onderwijskundige en maatschappelijke zin vergroot. Ook is het door fellowships mogelijk om netwerken te leren kennen en deze te versterken.

Als College Vervolgopleidingen zijn wij verantwoordelijk voor de toetsing van het individuele opleidingsplan van het fellowship vooraf (onderdeel van de Aanmeldprocedure fellowship), waarbij gereflecteerd wordt aan de eisen van de betreffende pijler. De fellow is zelf verantwoordelijk voor tijdige indiening van het opleidingsplan bij het College Vervolgopleidingen, bij voorkeur vóór de begindatum van het fellowship en maximaal een half jaar na de begindatum.

Registratie als subspecialist
Na het doorlopen van het fellowship en bij bekwaam bevinden door de opleider, kan de fellow registratie aanvragen bij het College volgens de aanvraagprocedure. Dit kan tot maximaal een jaar na afronding van het fellowship en is op basis van het ingevulde en geaccordeerde portfolio. De fellow opleider/supervisor accordeert zowel vooraf als achteraf mee en is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het fellowship, ook wanneer er een stage in het buitenland plaatsvindt.

Per pijler is er een basisportfolio opgesteld die volledig ingevuld moet worden ingestuurd bij het verzoek om registratie. Het College Vervolgopleidingen is verantwoordelijk voor de toetsing van het portfolio, waarbij gereflecteerd wordt aan de eisen van de betreffende pijler na het doorlopen van het fellowship.

Relevante documenten

Mail naar carolienkanne@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.

Specifiek zoeken?