Kennisagenda

Het onderwerp zorgevaluatie staat op de kennisagenda. Een kennisagenda bevat een lijst met onderzoeksvragen over de effectiviteit van bestaande zorg. Het doel is om deze onderzoeksvragen te onderzoeken en daarmee de effectiviteit en gezondheidswinst hiervan voor de patiënt te bepalen, zodat de kwaliteit van zorg hoger wordt.

De werkgroep Kennisagenda werkt op dit moment aan de derde kennisagenda. In deze (derde) kennisagenda wordt naast optimale prioritering voor zorgevaluatie ook aandacht gevraagd voor translationeel onderzoek ( = gericht op praktische toepassing) en multidisciplinaire onderzoeksvragen, zodat onderzoek beter aansluit bij de wensen uit de klinische praktijk. Verder wordt er gewerkt aan een gebalanceerde (patiënten)vertegenwoordiging. In de werkgroep Kennisagenda zijn – via de leden van deze werkgroep – alle aandachtsgebieden van de obstetrie en gynaecologie vertegenwoordigd. Het Kennisinstituut begeleidt de werkgroep bij het opstellen van de nieuwe (3e) kennisagenda.

Mail naar wetenschap@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.

Bent u benieuwd naar de eerste twee NVOG kennisagenda’s? Zie:

Specifiek zoeken?