Accreditatie bij- en nascholing

De NVOG maakt voor de volledige verwerking van accreditatie-aanvragen voor bij- en nascholing gebruik van GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie). In de rechter kolom vindt u informatie voor aanbieders van bij- en nascholing en informatie voor gynaecologen over de bij- en nascholing.

In de Nota Accreditatie is door de Commissie Accreditatie van de NVOG beschreven welke regelgeving er wordt gehanteerd bij het beoordelen van accreditatie aanvragen en wordt toegelicht hoe het persoonlijke dossier (GAIA) wordt toegepast.

Bij- en nascholing voor gynaecologen

GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie)
Als gynaecoloog kunt u in GAIA een persoonlijk dossier activeren. Al uw deskundigheidsbevordering staat dan overzichtelijk en digitaal bij elkaar. De Nederlands geaccrediteerde scholingen komen automatisch in uw dossier, andere deskundigheidsbevordering kunt u zelf toevoegen. Voor uw herregistratie kunt u uw GAIA-dossier rechtstreeks via MijnRGS aanbieden bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Op de website van de KNMG staat meer info over GAIA, kan een arts een GAIA-account aanvragen of inloggen in het persoonlijk dossier.

NVOG-nascholingsagenda
In de NVOG-nascholingsagenda staan alle geaccrediteerde bij- en nascholingen (inclusief alle e-learnings) die in Nederland plaatsvinden.

Buitenlandse nascholingen
Buitenlandse nascholingen kunt u zelf aan het persoonlijk dossier in GAIA toevoegen als er accreditatie is verleend door een door de NVOG erkende zustervereniging/-organisatie (FIGO-leden) of door de EACCME (CME-accreditatiepunten). Klik hier voor de lijst van erkende zusterverenigingen en zusterorganisaties.
Neem via accreditatie@nvog.nl contact met ons op als er een zustervereniging/-organisatie op de lijst ontbreekt.

Counseling prenatale screening
Vanaf 1 januari 2022 kunt u als counselor/gynaecoloog kiezen uit een nieuw bijscholingsaanbod voor het onderdeel prenatale screening. Op de website van het RIVM vindt u alle informatie. De nascholingen uit het overzicht Nascholingen prenatale screening zijn door de NVOG goedgekeurd. Voor het toevoegen van punten aan het persoonlijk nascholingsdossier hebben wij de Instructie toevoegen accreditatiepunten prenatale screening gemaakt.
Het nascholingsaanbod is te vinden op https://www.pe-online.org/peapp/public/agenda/222

Accreditatie mogelijk voor Begeleide Intervisie voor medisch specialisten
‘Begeleide intervisie voor medisch specialisten vindt vanaf 1 januari 2023 plaats onder verantwoordelijkheid van de Federatie Medisch Specialisten.
Meer informatie hierover klik hier.

Neem voor een algemene vraag over GAIA contact op met Xaurum. De helpdesk van GAIA is te bereiken via 076 – 5499 999 of support@pe-online.org.

Mail naar liesbethekkers@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.

Specifiek zoeken?