Accreditatie bij- en nascholing

De NVOG maakt voor de volledige verwerking van accreditatie-aanvragen voor bij- en nascholing gebruik van GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie). In de rechter kolom vindt u informatie voor aanbieders van bij- en nascholing en informatie voor gynaecologen over de bij- en nascholing.

In de Nota Accreditatie is door de Commissie Accreditatie van de NVOG beschreven welke regelgeving er wordt gehanteerd bij het beoordelen van accreditatie aanvragen en wordt toegelicht hoe het persoonlijke dossier (GAIA) wordt toegepast.

Mail naar liesbethekkers@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.