Aanbieders van bij- en nascholing

De aanbieder die een scholing organiseert, kan deze via de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA) door de NVOG laten accrediteren. U logt hiervoor in GAIA in.
De NVOG ontvangt via GAIA de aanvraag voor accreditatie en beoordeelt de scholing aan de hand van het aantal scholingsuren en de inhoud, conform het accreditatiereglement. Alle scholingen verschijnen automatisch in de NVOG-nascholingsagenda.
Na afloop van een scholing voert de aanbieder de deelnemerslijst via GAIA in. De scholingsuren worden dan automatisch digitaal bijgeschreven in het GAIA-dossier van de gynaecoloog.

Handleidingen 
Algemene voorwaarden accreditatie
GAIA Beoordelingskader
Handleiding aanbieders
Presentielijsten invoeren
Nota Accreditatie 4.0 (2019)

Algemene nascholing ABAN
Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholingen (niet-vakinhoudelijke nascholing op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden en zorgstelsel). Deze aanvragen worden via GAIA door de ABAN beoordeeld. Accreditatiepunten worden door de NVOG erkend en in de NVOG-nascholingsagenda vermeld.
Voor vragen kunt u contact opnemen met ABAN via accreditatiebureau@fed.knmg.nl en 088-440 43 40 of kijken op de website van ABAN.

E-learning ABFE
Het Accreditatie Bureau Format e-learning (ABFE ) accrediteert uitsluitend het format van de e-learning. Pas na goedkeuring van het ABFE zal de e-learning op de medische inhoud door de NVOG worden beoordeeld. Dit betekent dat u twee facturen moet betalen. De accreditatie is twee jaar geldig.
Voor vragen kunt u contact opnemen met ABFE via accreditatiebureau@fed.knmg.nl en 088-440 43 40 of kijken op de website van ABFE.

Algemene informatie over accreditatie

Specifiek zoeken?