Pijler Foeto-Maternale Geneeskunde

De Pijler Foeto-Maternale Geneeskunde (FMG) van de NVOG denkt inhoudelijk mee over onderwerpen die de foetomaternale geneeskunde aangaan. Wij zijn een platform waar de leden zich kunnen laten horen op het gebied van de foetomaternale geneeskunde. Door lid te worden van een van de onderliggende werkgroepen kan men hieraan meewerken. Aanmelden kan via Werkgroeplid worden.

Het dagelijks bestuur van de pijler bestaat uit een voorzitter, vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen en een afgevaardigde uit het NVOG-bestuur.

Specifiek zoeken?