(Her)registratie

Om in Nederland te mogen werken als gynaecoloog, moet u ingeschreven staan in een van de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal vijf jaar.

Herregistratie
Als de registratieperiode eindigt, kunt u zich herregistreren. Daarvoor moet u aantonen dat u in de voorgaande periode van vijf jaar (de zogeheten beoordelingsperiode) aan de herregistratie-eisen voldeed. Het college Geneeskundig Specialismen (CGS) stelt de regels vast voor de opleiding en (her)registratie van specialisten. Zie hiervoor ook het CGS Kaderbesluit herregistratie specialisten. Het volgen van kwalitatief hoogstaande bij- en nascholing is een onderdeel van de voortdurende professionele ontwikkeling van de gynaecoloog en is een eis voor herregistratie. Daarnaast is voor iedere specialist deelname aan een externe kwaliteitsvisitatie (van de wetenschappelijke vereniging) vereist. Zie hiervoor ook de informatie op de webpagina Kwaliteitsvisitatie.

De RGS voert regels van het CGS uit en stuurt vier maanden voordat uw registratie afloopt, per post of via MijnRGS en in GAIA, een bericht dat u uw herregistratie kunt aanvragen. Deze aanvraag kunt u digitaal via MijnRGS  indienen. Voor de behandeling betaalt u een kostendekkend tarief. Na ontvangst van uw volledige aanvraag en de betaling neemt de RGS binnen acht weken een besluit over uw herregistratie.

Handige links

 

Specifiek zoeken?