Gynaecoloog van de toekomst

In het Visiedocument ‘Gynaecoloog 2025’ geven wij onze visie op hoofdlijnen en onze ambities voor de gynaecologische zorg in Nederland. Die ambities hebben wij vertaald naar concrete doelen. Daarmee bieden we een leidraad voor de dagelijkse praktijk en bepalen we de agenda. Zo geven we richting, hebben we een voorbeeldfunctie en spelen we proactief in op veranderingen. Dit krijgen we alleen voor elkaar met een actieve houding van al onze NVOG-leden en samenwerkingspartners.

Netwerkgeneeskunde en de Gynaecoloog van de toekomst
In 2023 is ‘Netwerkgeneeskunde en de Gynaecoloog van de toekomst’ het jaarthema van de NVOG. Met minder zorgpersoneel zullen we meer patiënten moeten gaan verzorgen. De projectgroep gaat op zoek naar oplossingen voor de opleiding, het werkpallet en de bekostiging.

Gynaecoloog van de toekomst

Specifiek zoeken?