Commissies en Werkgroepen Koepel Gynaecoloog & Maatschappij

De Koepel Gynaecoloog & Maatschappij bestaat naast een dagelijks bestuur uit een aantal commissies en een werkgroep. In de rechter kolom staat een overzicht van de commissies en de werkgroep.