Kwaliteitsprojecten (SKMS)

Met de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten, ondergebracht in de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS), worden projecten gefinancierd die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de zorg door medisch specialisten. Dit zijn onder andere richtlijnontwikkeling, (door)ontwikkeling van kwaliteitsvisitaties en kwaliteitsregistraties, maar ook het opstellen van keuzekaarten, keuzehulpen of kennisagenda’s en kwaliteitsbeleid voor de langere termijn. De coördinatie en organisatie rondom SKMS-projecten geïnitieerd door de NVOG, verloopt via het dagelijks bestuur van de Koepel Kwaliteit. Op de website van de Federatie Medisch Specialisten staat algemene informatie over de SKMS en de algemene SKMS-criteria voor kwaliteitsprojecten.

Ideeën en suggesties voor het indienen van NVOG-kwaliteitsprojecten verlopen via de betreffende NVOG-pijler en/of via het dagelijks bestuur van de Koepel Kwaliteit (e-mail: kwaliteit@nvog.nl). De indieningsmomenten van projecten variëren per jaar van 1 tot 4 momenten op verschillende data.

Informatie
Voor meer informatie en/of eventuele suggesties voor projecten kunt u mailen naar: kwaliteit@nvog.nl.

Relevante documenten

Specifiek zoeken?