NVOG beleid ongewenst gedrag

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas voor, ook in de gezondheidszorg. We mogen en kunnen grensoverschrijdend gedrag niet accepteren. De Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie laat weten dat zij geen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag accepteert en tolereert.

Het is belangrijk dat wij als gynaecologen streven naar en werken aan een veilige werk- en leeromgeving. De NVOG benadrukt het belang van onderling respect, het aanspreken van elkaar op ongewenst gedrag, en met elkaar in gesprek gaan. Ook is het van belang dat iedereen binnen onze vakgroep zich bewust is van zijn/haar/diens eigen gedrag en wat hun eigen positie teweeg kan brengen.

Binnen de NVOG is een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag in een NVOG-setting. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon staan onderaan deze pagina.

Samen met onze leden, collega’s, en andere belanghebbenden blijven wij actief werken aan een cultuur waarin openheid, bewustwording en verbetering centraal staan. Wij moedigen een open dialoog aan en staan open voor suggesties en feedback om de veiligheid en integriteit binnen ons vakgebied verder te versterken.

Het volledige standpunt van de NVOG omtrent grensoverschrijdend gedrag, de Regeling Ongewenste Omgangsvormen en Toelichting Vormen Ongewenst Gedrag vind je hieronder.

 

Contactgegevens vertrouwenspersoon