Leidraden

Een leidraad is een document met aanbevelingen over vaak organisatorische en/of uitvoerende zaken, ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het betreft met name procesgeoriënteerde afspraken of adviezen, die veelal niet primair betrekking hebben op de medische inhoud van de zorg of de indicatiestelling van diagnostiek of behandelingsinterventies.
Een position paper geeft niet zozeer medisch-inhoudelijke adviezen, maar geeft vooral adviezen over strategie. Het valt daarmee ook onder de leidraden.