Pijler Voortplantingsgeneeskunde (VPG)

De Pijler Voortplantingsgeneeskunde (VPG) van de NVOG streeft naar het realiseren en continueren van de beste voortplantingsgeneeskundige zorg voor vrouwen in elke levensfase. Wij doen dit via een lokaal en landelijke, multidisciplinaire, organisatie van professionals. De houding van de pijler is proactief. Naast een dagelijks- en pijlerbestuur kennen we Special Interest Groepen (SIG’s) en een wetenschapscommissie. Aanmelden kan via Werkgroeplid worden. In de rechter kolom staat een overzicht van de SIG’s.

Specifiek zoeken?