VAGO Visie

De VAGO vindt het belangrijk dat zij, nu en in de toekomst, de belangen blijft behartigen van alle artsen in opleiding tot specialist (AIOS) gynaecologie. Om dit te bewerkstelligen werkt de VAGO samen met partners als de NVOG, De Jonge Specialist en andere juniorverenigingen. Een veranderend zorglandschap, en de veranderende wereld maken dat de medisch specialist van de toekomst anders moet en zal werken dan de huidige medisch specialist. Goed voorbereid hierop zijn is belangrijk en begint bij de opleiding.

In 2019 heeft de VAGO het Visiedocument De Gynaecoloog 2025: De Opleiding uitgebracht, welke de basis vormt voor de ambities en visies over hoe de opleiding tot gynaecoloog dient mee te veranderen met de tijd.

Sindsdien organiseert de VAGO een jaarlijkse Visiedag, waar alle leden uitgenodigd zijn om mee te denken over onze gezamenlijke visie op (de toekomst van) opleiden, en de agenda vaststelt voor actiepunten en veranderingen. Hieruit zijn onder andere de aandachtspunten voor ontregel de opleiding, de pilot Digitale Dag en verschillende informatieve Gynaecongres sessies en webinars ontstaan.

We nodigen alle geïnteresseerde leden van harte uit om mee te denken over onze gezamenlijke visie, om zo samen te zorgen voor groei naar De Gynaecoloog van de Toekomst. De aankomende VAGO Visiedag is op 30 juni 2023.