Artikel of bijdrage insturen voor het NTOG

Het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) is het officiële tijdschrift van de NVOG. Het NTOG publiceert overwegend oorspronkelijke artikelen. De redactie stelt inzending van berichten en/of artikelen dan ook zeer op prijs. De manuscripten voor deze rubriek kunt u mailen naar ntog@gaw.nl. U wordt verzocht uw bijdrage op te stellen volgens de geldende richtlijnen (augustus 2022).

Let op: de toegestane lengtes van artikelen zijn aangepast m.i.v. augustus 2022:

  • Oorspronkelijk artikel: max. 2.000 woorden, exclusief referenties
  • Pico Bello: max. 1.500 woorden, exclusief referenties
  • Casus: max. 500 woorden, exclusief referenties
  • Hora Est: max 650 woorden

1. Algemene instructies
2. Specifieke instructies voor het schrijven van een
– oorspronkelijk artikel
– case report/casus
– PICO Bello
– Hora Est
3. Procedure voor het indienen van een artikel

 

Artikel of bijdrage insturen

Specifiek zoeken?