Commissie Senioren

Na het pensioen vinden veel gynaecologen het prettig om op de hoogte te blijven van wat er in hun vak leeft en wat de nieuwe ontwikkelingen zijn. Ook is het gezellig om voormalige collega’s  te kunnen zien en te kunnen bijpraten, herinneringen op te halen of gewoon een glas mee te drinken. Het senior lidmaatschap biedt u een gemakkelijke en betaalbare oplossing. U kunt bovendien via het senior lidmaatschap ook lid blijven van een of meerdere werkgroepen.

Om dit alles goed te organiseren, is in 2013 de Commissie Senioren opgericht. Zie de Notitie Seniorencommissie NVOG (juni 2013) voor meer achtergrondinformatie. De Commissie Senioren heeft de volgende doelen:

  • Het onderhouden van contacten met de NVOG
  • Het in stand houden en bevorderen van de contacten tussen de gepensioneerde gynaecologen
  • Het bevorderen van de ontmoeting van gepensioneerde gynaecologen met actief werkzame gynaecologen, in het bijzonder voormalige assistenten
  • De belangstelling voor het vakgebied levend houden door het kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen
  • Het uitwisselen van ervaringen en ideeën tussen gepensioneerde gynaecologen en elkaar informeren over onderwerpen die hun gemeenschappelijke aandacht hebben
  • Het kennis nemen van activiteiten van gynaecologen na hun pensionering

Wat doen we?
We organiseren één keer per jaar in september de Seniorendag, in samenwerking met een gynaecologische vakgroep. In de ochtend worden drie voordrachten door de ontvangende kliniek gehouden die – ook en juist voor gepensioneerden – interessant zijn. Na een gezamenlijke lunch bezoeken we een museum onder leiding van een deskundige gids. Daarna is er nog een leuke ‘uitsmijter’ over een gynaecologisch gelieerd onderwerp en sluiten we af met een aangeklede borrel. De Seniorendagen zijn toegankelijk voor u als gepensioneerd gynaecoloog en uw partner is hierbij ook van harte welkom. Leden vinden – na te zijn ingelogd – in de rechter kolom een overzicht van het bestuur, de leden en de agenda. Onder Nieuws en informatie kunnen zij de verslagen en foto’s van voorgaande Seniorendagen lezen/zien.

Commissie Senioren

Specifiek zoeken?